Január 28. – Az adatvédelem nemzetközi napja

Január 28-a az adatvédelem nemzetközi világnapja, melyet 2007-ben tartottak meg először az Európa Tanács adatvédelmi konvenciója elfogadásának 25. évfordulója alkalmából.

Az adatvédelem fontossága megkérdőjelezhetetlen a mai világunkban, hiszen a globalizáció és a rohamosan fejlődő technika lehetővé teszi a személyes adatok egyre szélesebb körben történő hozzáférését, melynek pozitív és negatív hatásai egyaránt vannak.

A nagymértékű információáramlás megnöveli a személyes adatokkal való visszaélés lehetőségét, melyet az adatvédelem a személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának korlátozásával akadályoz meg.

Az egészségügyben az adatok védelme,

már évszázadokkal ezelőtt, a hippokratészi eskü megalkotásával megkezdődött, amelyben először fogalmazódott meg az orvosi titoktartás kötelezettsége. Ez a kötelezettség – nevével ellentétben – nem csak a gyógykezelést végző orvosra, hanem valamennyi, a páciens vizsgálatában, kezelésében, gyógyításában részt vevő személyre vonatkozik. Az egészségügyi intézményekben, így Klinikánkon is – a személyes adatok mellett – különösen szenzitív egészségügyi adatokkal dolgozunk, melyek különleges adatoknak számítanak.

Egészségügyi adatnak számít

– többek között- az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, a megbetegedés körülményeire, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat. Ezek az adatok fokozott oltalomra méltóak, ezért az 1997. évi XLVII. törvény speciális szabályokat ír elő az egészségügyi adatok és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelmére. A törvény célja az egészségügyi szektorral kapcsolatba kerülő személyek személyiségi jogainak védelme az adatokhoz való illetéktelen hozzáféréssel szemben úgy, hogy lehetőség szerint ne gátolja az adatok célhoz rendelt hatékony felhasználását. A páciensnek – vagy az általa írásban felhatalmazott személynek – joga van tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, megismerheti a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat, valamint betekinthet az ellátása során készült egészségügyi dokumentációba, melyről kérésére másolatot is kaphat.

Munkánk megfelelő elvégzéséhez szükségünk van pácienseink személyes és egészségügyi adataira,

melyek felhasználásával hozzájárulunk egészségük megőrzéséhez és gyógyulásuk folyamatához. Ennek eléréséhez további segítséget fog nyújtani a Magyarországon újonnan bevezetett Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (továbbiakban EESZT), mely egy olyan kommunikációs tér, ami a jelenleg elérhető legmagasabb fokú adatvédelemmel ellátva kapcsolja össze az egészségügyi ellátókat egymással. Az EESZT – Klinikánkhoz hasonlóan – céljai között szerepelteti a páciensek minél hatékonyabb, biztonságosabb és minél inkább személyre szabott ellátását, melyek eléréséhez többek között megfelelő adatokra van szükség. (Az EESZT bevezetéséről, használatáról és várható hatásairól egy későbbi cikkben olvashatnak az érdeklődők.) Klinikánk minden előírt és szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy pácienseink biztonságban tudhassák nálunk adataikat. Ezen intézkedések keretében pácienseink, írásos beleegyezésüket követően – a folyamatosan fejlődő informatikai rendszerünknek köszönhetően – a legnagyobb biztonsággal, elektronikus úton is hozzáférhetnek leleteikhez.

X